راهنمای تعویض کالای دست دوم با نو

عکس وسیله خودتان را جهت قیمت گذاری به شماره تلگرامی 09154058120 ارسال کنید 

بعد از قیمت گذاری وسیله را تحویل فروشگاه و می توانید هر وسیله ای که مورد نظرتان هست خرید کنید 

- مابه تفاوت را می تواند به صورت اقساطی بلند مدت پرداخت کنید 

راهنمای تعویض کالای دست دوم با نو