پرسش های متداول

- شرایط اقساطی 

آزاد: 50 درصد نقد الباقی 10 ماهه 
کارمند: 30 درصد نقد الباقی 12 ماهه 

 

- شرایط تعویض کالای 

عکس وسیله خودتان را جهت قیمت گذاری به شماره تلگرامی 09154058120 ارسال کنید 

بعد از قیمت گذاری وسیله را تحویل فروشگاه و می توانید هر وسیله ای که مورد نظرتان هست خرید کنید 

مابه تفاوت را می تواند به صورت اقساطی پرداخت کنید 

 

- ساعت کاری فروشگاه 

از ساعت 9:00 الی 21:00 یکسره 

 

- آدرس:  مشهد - میدان حافظ، بزرگ بازار اطلس، وروردی B، طبقه A، واحد 1022 و 1156