پرسش های متداول

- شرایط اقساطی 

آزاد: 50 درصد نقد الباقی تاپایان سال بدون سود و بهره 
کارمند: 30 درصد نقد الباقی تا پایان سال بدون سود و بهره 

اضافه شدن ماه های اقساط تا 12 ماه امکان پذیر می باشد 

 

- شرایط تعویض کالای 

عکس وسیله خودتان را جهت قیمت گذاری به شماره تلگرامی 09154058120 ارسال کنید 

بعد از قیمت گذاری وسیله را تحویل فروشگاه و می توانید هر وسیله ای که مورد نظرتان هست خرید کنید 

مابه تفاوت را می تواند به صورت اقساطی پرداخت کنید 

 

- ساعت کاری فروشگاه 

از ساعت 10:00 الی 20:00 یکسره 

 

- آدرس:  مشهد - میدان حافظ، بزرگ بازار اطلس، وروردی B، طبقه A، واحد 1022 و 1156