فروش اقساطی بلند مدت

با افزایش قیمت ارز و با توجه به اینکه اغلب لوازم خانگی از کشور های دیگر وارد می شوند، قیمت لوازم خانگی به طرز سرسام آوری بالا رفته است. خرید اقساطی این کالاها شاید راه خوبی برای مقابله با این مشکل باشد.

ما اینجاییم تا خرید را برای شما راحت تر کنیم
شرایط فروش اقساطی برای کارمندان یک سوم نقد الباقی 16 ماهه و برای کاسبان و شاغلین آزاد نصف نقد الباقی 16 ماهه می باشد.