صنعت لوارم خانگی

لوازم خانگی ایران پر از فراز و نشیب های باورنکردنی است. تاریخچه ی گسترده و تلخ و شرینی که باعث شد امروز نامی از این صنعت پر آوازه در ایران بماند.

تاریخچه صنعت لوازم خانگی ایران نشان می دهد که این صنعت بزرگ در ایران به پیشرفت فوق العاده ای رسید.

همانطور که تحقیقات نشانداده است سوء مدیریت ها باعث شده تا این صنعت به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکند. صنعتی که می توانست به ایدئولوژی اقتصاد بدون نفت کمک شایانی کند و اقتصاد ایران را دچار تحولات بزرگی نماید.

با آغاز سال 1398، صنعت لوازم خانگی در ایران 82 ساله شد. حالا اگر بخواهیم به سبک کشورهای پیشرفته به این پیرمرد 82 ساله نگاه کنیم، باید به عنوان یک کوهنورد کهنه کار بر روی اورست، بلندترین قله ی جهان ایستاده باشیم.

صنعت لوازم خانگی در ایران، ریشه در سال 1288 دارد. زمانی که مرد “ایمان و عمل” متولد شد.

کارخانه ارج در سال 1316 توسط خلیل ارجمند، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران بنا نهاده شد. در ابتدا این کارخانه یک کارگاه کوچک بود اما 34 سال بعد کارخانه ارج به اولین کارخانه تولید لوازم خانگی در ایران مبدل شد که به کمک 2300 پرسنل خود اقدام به تولید یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی و کولر کرد.